blog

13 maja, 2021
Zasiedzenie

Zasiedzenie stanowi sposób nabycia prawa własności z mocy prawa. Poprzez zasiedzenia można nabyć: rzeczy ruchome, nieruchomości, służebności gruntowe, użytkowanie wieczyste, ale tylko pod warunkiem, że na danym gruncie zostało już kiedyś takie prawo ustanowione. Zasiedzenie rzeczy ruchomych możliwe jest tylko wtedy, gdy spełniony zostanie warunek samoistnego posiadania w dobrej wierze nieprzerwanie przez okres 3 lat. […]


27 kwietnia, 2021
Czy w czasie panowania COVID-19 pracodawca może wysłać pracownika na zaległy/przymusowy urlop ? Co zrobić w sytuacji, gdy pracodawca chce wysłać pracownika na urlop z datą wsteczną ?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu pracy, pracodawca jest obowiązany udzielić urlopu pracownikowi w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo. Natomiast w sytuacji, gdy urlop nie zostanie wykorzystany przez pracownika we wskazanym powyżej terminie, to z dniem 1 stycznia następnego roku staje się urlopem zaległym – wtedy pracodawca ma obowiązek udzielenia go […]


20 kwietnia, 2021
Odpowiedzialność karna za hejt w Internecie

W dobie mediów społecznościowych możemy zauważyć coraz większą ilość „nieprzyjemnych” zachowań użytkowników Internetu. Kolokwialnie mówiąc hejt to niestety nieodzowna część korzystania ze środków masowego przekazu, lecz czym on tak naprawdę jest, patrząc ze strony prawnej ? Hejt przejawia się poprzez zamieszczanie w Internecie obraźliwych komentarzy, opinii, które kierowane są pod adresem innych osób. Niewątpliwie hejt […]


Wszelkie prawa zastrzeżone © 2021 | Projekt i realizacja SportQuality